Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

begränsaverbinskränka limit, restrict; hejda check; sätta en gräns för set limits to; hålla inom en viss gräns confine <till to>
nedrustaverbdisarm; begränsa reduce armaments
inskränkaverbbegränsa restrict, limit; minska reduce, cut downinskränka sig till a) nöja sig med confine oneself to, restrict oneself to b) endast röra sig om be limited to, be restricted to
gränssubstgeogr.el.ägogräns boundary; statsgräns frontier; gränsområde border, borders (pl.)yttersta gräns limitallting har en gräns there is a limit to everythingsätta en gräns för begränsa set bounds to, set limits to…ligger vid gränsen …lies on the border
© NE Nationalencyklopedin AB