Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

begåvningsubstantiv~en, ~artalent[s (pl.)], gift[s (pl.)]; anlag äv. aptitude <för for>ha begåvning för have a gift (talent) foren författare med stor begåvning a writer of great talentperson gifted (talented) person
lysandeadjektivoböjl.shining; klar bright; om föremål o.d. luminous; strålande radiant; om ögon sparklingbildl. brilliant; om resultat spectacular; storartad splendidlysande begåvning brilliant talent
fallenhetsubstantiv~enbegåvning, förmåga aptitude (endast sg.)gift, talentung man med fallenhet för mekanik …of a mechanical turn, mechanically inclined…
anlagsubstantiv~et, =medfött el. ärftligt natural ability, aptitude; begåvning gift, talent <för for>ärftliga anlag hereditary disposition (sg.)ha anlag för fetma have a tendency to put on weightbiol. rudiment, germ <till of>, embryopl. -s
mångsidigadjektiv~tmany-sided; geom. äv. polygonal; om person äv. versatile; om t.ex. utbildning all-roundhan är en mångsidig begåvning he is a man of many gifts (a versatile and talented man)
förståndsubstantiv~etbegåvning intelligence; vard. brains (pl.)förnuft reason; vett sense; klokhet wisdom; tankeförmåga intellect; fattningsförmåga understanding, comprehensionförlora förståndet go out of one's senses (mind)ha förstånd [nog] att… have sense enough (the [good] sense) to…han borde haft bättre förstånd he ought to have known better (to have had more sense)tala förstånd med ngn make sb see reasondet går över mitt förstånd it is beyond me, it is above (beyond) my comprehensiongöra ngt efter bästa förstånd …to the best of one's judgement
© NE Nationalencyklopedin AB