Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

begäransubstanhållan request <om for>på allmän begäran by general requestpå egen begäran at his (her etc.) own request
yrkandesubstbegäran demand; jur. claim
avslåverbt.ex. begäran, förslag reject, turn down
tillmötesgåverbperson oblige; begäran etc. comply withtillmötesgå ngns önskan meet sb's wishes, comply with sb's request
© NE Nationalencyklopedin AB