Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

befruktningsubstantiv~en, ~arfertilization, fecundation; avlelse conceptionkonstgjord befruktning artificial insemination
konstbefruktningsubstantiv~en, ~arav växter artificial fertilization; jfr äv. konstgjord befruktningunder konstgjord
konstgjordadjektiv-gjortartificialkonstgjord andning med. artificial respiration äv. bildl.konstgjord befruktning av människor o. djur artificial insemination; av växter artificial fertilizationkonstgjord njure artificial kidney, kidney machinekonstgjord väg by artificial means, artificially
© NE Nationalencyklopedin AB