Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

befriaverbfree, set free, liberate
fångenskapsubstcaptivitybefria ngn ur fångenskapen free sb from captivity
lösgöraverblösa, släppa lös set…freelösgöra sig befria sig set oneself free
saneraverbt.ex. stadsdel clear of slums; renovera renovate; riva pull downrensa upp clean upomorganisera reorganizevi måste sanera finanserna we must put our finances on a sound basisbefria från skadliga ämnen decontaminate
© NE Nationalencyklopedin AB