Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

befordransubstantiv=, en, befordringarforwarding osv.; jfr befordra; conveyance, transport, transmissionför vidare befordran (f.v.b.) to be forwarded (sent on)avancemang promotion, advancementbefordran äv. be promoted
upphöjelsesubstantiv~n, ~rbefordran advancement; promotion; i värdighet exaltation
förbigångenadjektiv-gånget, -gångnabli förbigången vid befordran be passed overkänna sig förbigången feel left out [in the cold]
karriärsubstantiv~en, ~erallm. career; befordran advancementgöra karriär make a career, get on in the worldi [full] karriär in full career, at a run (gallop)
överhoppadadjektiv-hoppat, ~ebli överhoppad a) om ord o.d. be omitted (left out, missed out) b) vid befordran o.d. be passed over
© NE Nationalencyklopedin AB