Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

befattningsubstsyssla post, position; ämbete office
anställningsubsttjänst employment; tillfällig engagement; befattning post, position
ansvarsfulladjektivresponsibleen ansvarsfull befattning a position of responsibility
avsägaverbavsäga sig t.ex. befattning resign, give upavsäga sig tronen abdicate
utseverbvälja choose <tillledare etc.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasas; tillbefattningskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; utnämna appointutse ngn till ordförande appoint sb chairman
tjänstsubstservicegöra ngn en tjänst do sb a favourvara i tjänst hos ngn be employed by sbstå till ngns tjänst be at sb's servicevad kan jag stå till tjänst med? what can I do for you?befattning post; spec. statlig appointment; ämbete officelämna sin tjänst befattning resign one's appointmentinkomst av tjänst earned incomevara i tjänst be on duty
postsubstbrevpost etc. post, mailskicka ngt med post post sth, mail sth, send sth by post (mail)postkontor post officePosten postverket the Post Officehand., i bokföring etc. item, entry; belopp amount; varuparti lotvaktpost sentrybefattning post, appointment
platssubstplace; avgränsad spot; sittplats el. mandat seat; utrymme space; tillräcklig plats roombeställa plats på t.ex. bilfärja book a passagefå en bra plats sittplats get a good seatplats med find room forhotellet har plats för 100 gäster the hotel has accommodation for 100 guestslämna plats för make room forta stor plats take up a great deal of space (room)bo på platsen live on the spotställa ngt på sin plats put sth where it belongssätta ngn på plats vard. take sb down a peg, put sb in his (her, etc.) placeanställning situation, job; befattning post, positionplats get a job <hos with>
© NE Nationalencyklopedin AB