Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

befallningsubstorder, command
tillsägelsesubstbefallning order <om for>, orders (pl.) <om for>utan tillsägelse without being toldfå en tillsägelse tillrättavisning be given a reprimandfå en tillsägelse att göra ngt be told to do sth
ordersubstbefallning order, commandorder om att be ordered to, be instructed toge order om ngt order sthlyda order obey ordersorder av by order ofhand. order < for>
budsubstanbud offer; på auktion bid; i kortspel bid, calldet var hårda bud that's tough!budskap message; budbärare messengerskicka bud att… send word that…skicka bud efter ngn send for sbbefallning commandtio Guds bud the ten commandments
© NE Nationalencyklopedin AB