Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

befallandeadjektivoböjl.commanding, imperative
uppfordransubstantiv=, encall; befallande summons; enträgen [urgent] request
uppfordratransitivt verb~de, ~tuppmana call upon; befallande summon; enträget urge, request…urgentlygruv. haul, hoist; vatten draw
kommenderatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tcommandkommendera ngn i befallande ton äv. order (vard. boss) sb about; jfr f.ö. befalla
myndigadjektiv~tjur., som har uppnått ~ ålder …of agemyndig ålder majoritybli myndig come of age, reach lawful agebefallande authoritative, commanding; neds. masterful, overbearing; t.ex. om stämma, ton peremptory
2 tonsubstantiv~en, ~ermus. m.m. tone; om viss tonel.bildl. äv. note; färgton äv. hue, shade; ~höjd pitch [of the (one's) voice]tonerna av en vals the strains of a waltzhöga (låga) toner high (low) notesrena (klara) toner pure (clear) tonesange tonen bildl. set the tonege tonen mus. give the pitchhålla tonen keep in tuneanvänd inte den tonen mot mig! don't take that tone [of voice] with me!i befallande ton in a tone of commandi vänlig ton in a gentle tonetala i låg ton speak in a low toneton i ton harmonizedet hör till god ton it is good form (manners)
© NE Nationalencyklopedin AB