Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

befästningsubstantiv~en, ~arfortification
fästesubstantiv~t, ~nstöd el. tag hold; fot~ foothold, footing samtliga äv. bildl.fäste find (get) a hold (a foothold)hållare el. handtag holder; svärds~ o.d. hilt, handlefästpunkt:bro~ o.d. abutment; anat. el. bot. attachmentbefästning stronghold äv. bildl., fort, fortressett konservatismens fäste a stronghold of conservatism
© NE Nationalencyklopedin AB