Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

befästatransitivt verb-fäste, -fästfortify, secure; bildl. strengthen, confirm, secure; t.ex. vänskap äv. bond, cement, consolidate
stadfästatransitivt verb-fäste, -fästdom confirm; lag establish; förordning sanction; fördrag ratifyrelig., befästa establish <i tron in…>
styrkasubstantiv~n, styrkorfysisk el. andlig strength; kraft power, force; hållfasthet strength, solidity, stability; hos dryck el. lösning strength; hos t.ex. drog potencyvindens styrka the force of the windandlig styrka strength of mindha styrka att motstå frestelser have the strength to…det är hans styrka starka sida that is his strong point (his strength, his forte)förlora i styrka lose [in] strength (om t.ex. argument [in] force)trupp force; arbets~ [working] staff, number of hands; antal el. numerär strengthden normala styrkan uppgår till 5000 man the normal strength is…brandkåren ryckte ut med full styrka …in full force
transitivt verbstyrkte, styrktgöra starkare el. befästa strengthen, confirm; ge kraft el. mod fortify, invigorate, refreshforskningsresultaten styrker denna teori …strengthen (confirm) this theorykänna sig styrkt be fortifiedbevisa prove; med vittnen attest, verifystyrka äktheten hos ett dokument äv. authenticatestyrkt avskrift attested (certified) copy
reflexivt verbstyrkte, styrktstyrka sig t.ex. med ett glas fortify (refresh) oneselfstyrka sig med en kopp te äv. have a refreshing cup of tea
© NE Nationalencyklopedin AB