Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bedyratransitivt verb~de, ~tprotest <inför to>, asseverate, averhan bedyrade att… äv. he swore that…
1 lovatransitivt verb~de, ~tge löfte [om] promise <[att] komma to come>; högtidl. äv. vowdet lovar gott för framtiden it promises well…lova bort ngt åt ngn promise sth to sblova bort sig anta inbjudan accept an invitation [annorstädes elsewhere]bedyra el. försäkrajo, det vill jag lova! I'll say!, I should say so!
försäkratransitivt verb~de, ~tgå i god för assure <ngn om ngt sb of sth; ngn [om] att… sb that…>; bedyra äv. swearhan försäkrade att… he assured me (her osv.) that…det försäkrar jag! el. jag försäkrar! I promise ([can] assure) you!; starkare I swear!teckna försäkring insure <mot against>; speciellt liv~ äv. assureförsäkra för högt (lågt) overinsure (underinsure)det är försäkrat för…kr (till fulla värdet) it is insured for…kr (at the full value)reflexivt verb~de, ~tförsäkra sig om ngt make sure of…försäkra sig om att… make sure that…
© NE Nationalencyklopedin AB