Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bedrövatransitivt verb~de, ~tdistress, grievedet bedrövar mig att höra att… I am very distressed to hear that…
smärtasubstantiv~n, smärtorallm. pain; häftig o. kortvarig pang, twinge [of pain]; lidande suffering; sorg grief; bedrövelse affliction, distressha [svåra] smärtor be in [great] paindet ger häftiga smärtor it causes acute paintransitivt verb~de, ~tbedröva grieve, pain, give…paindet smärtar mig djupt it grieves me deeply, it cuts me to the quickintransitivt verb~de, ~tvärka ache, be painful
© NE Nationalencyklopedin AB