Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bedövatransitivt verb~de, ~tmed. give…an anaesthetic (amer. anesthetic), anaesthetize (amer. anesthetize); med bedövningsvätska give an injection to; genom frysning freezebedövande [medel] anaestheticallm. make (render)…unconscious, numb, stun; med narkotika äv. drug; vard. dope
förlamatransitivt verb~de, ~tparalyse (amer. paralyze) äv. bildl.; bedöva stunsom förlamad av skräck as if paralysed with fear
© NE Nationalencyklopedin AB