Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bebotransitivt verb~dde, ~ttinhabit; hus vanl. occupy, live inbebodda trakter inhabited areashuset ser inte bebott ut the house doesn't look occupied
befolkatransitivt verb~de, ~tpopulate, people; bebo inhabitglest befolkad sparsely populatedbefolkade trakter inhabited regions
© NE Nationalencyklopedin AB