Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beaktaverbuppmärksamma pay attention to, notice; fästa avseende vid pay regard to
åsidosättaverbinte beakta disregard, set aside
hänsynsubstconsideration, regard; hänseende respectta hänsyn till ngt a) beakta take sth into consideration b) bry sig om pay attention to sthav hänsyn till av omtanke out of consideration formed hänsyn till beträffande with regard to; med tanke på considering
© NE Nationalencyklopedin AB