Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

beaktatransitivt verb~de, ~tuppmärksamma pay attention to, observe, notice; fästa avseende vid pay regard to, heed; ta i beräkning take…into consideration (account)
beaktansvärdadjektiv-värtvärd att beakta …worth (worthy of) attention (notice, consideration), noteworthy; avsevärd considerable
åsidosättatransitivt verb-satte, -sattinte beakta disregard, set aside; försumma neglect, ignoreåsidosätta lagen override (set aside) the law; se äv. åsidosatt
hänsynsubstantiv~en, =consideration äv. hänsynsfullhet, regard; hänseende äv. respect; skäl reasonta hänsyn till a) visa omtanke om show consideration for; t.ex. ngns känslor äv. consider b) beakta take…into consideration (account), consider c) bry sig om pay attention toutan att ta hänsyn till… bry sig om äv. disregarding…, quite regardless of…av politiska hänsyn for political reasonsav hänsyn till av omtanke out of consideration (regard, respect) formed hänsyn till beträffande with (in) regard to, as regards; i betraktande av in view (consideration) of, considering
© NE Nationalencyklopedin AB