Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beverbrelig. praybe en bön say a prayerask; stark. beg; hövligt requestbe ngn om ngt el. be ngn att få ngt ask sb for sthbe ngn om en tjänst ask sb a favouri hövlighetsfraserfår jag be om…? el. jag ska be att få… can (could) I have…, please?får jag be om notan? the bill, please!bjuda ask, invitebe ngn komma hem på middag ask sb to dinner
förlisaverbbe lost, be shipwrecked
fordrasverbbehövas be needed, be necessary
förstörasverbbe destroyed, be ruined
erfordrasverbbe required
glappaverbbe loose
bedjaverbse be
flexaverbvard. be on flexitime; amer. be on flextime
slutkördadjektivvara slutkörd be done up, be whacked
hemsökasverbhemsökas av be ravaged by, be overrun by
© NE Nationalencyklopedin AB