Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

barnleksubstantiv~en, ~ar, det är en barnlek it is child's play
frittadverballm. freely; obehindrat unobstructedly; utan tvång unconstrainedly; efter behag at will; öppet el. oförbehållsamt openly, frankly, unreservedly; avgifts~ free [of charge]fritt fram! i barnlek you can all come out!det är fritt fram man får fortsätta the green light has been givenfritt förfoga över ngt have sth at one's own (entire) disposalhuset ligger fritt och öppet the house commands a free view; jfr ex. under fri
© NE Nationalencyklopedin AB