Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

barmhärtigadjektiv~tnådig merciful; medlidsam compassionate; välgörande charitable <mot to>den barmhärtige samariten the Good Samaritan
barmhärtighetsubstantiv~enmercy; compassion; charity; jfr barmhärtig
skonsamadjektiv~t, ~mamild lenient; hänsynsfull considerate; barmhärtig merciful; varsam carefulskonsam för ögonen restful to…
nådigadjektiv~tallm. gracious; speciellt relig. äv. (barmhärtig) merciful <mot to>; nedlåtande condescendingGud vare oss nådig! God be merciful to (have mercy on) us!han blir inte nådignär han får veta he won't be very pleased…det är inte nådigt att råka ut för henne när it is best to keep out of her way…
välgörandeadjektivoböjl.barmhärtig charitable, benevolent; om sak beneficial; om t.ex. klimat salubrious; uppfriskande refreshingbehållningen går till välgörande ändamål vanl. the proceeds will be given (devoted) to charity (charities)vara välgörande för halsen be [very] good for…, do…[a lot of] good
© NE Nationalencyklopedin AB