Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

baraadverbonly, merelyhan är bara barnet he is just a childvänta bara! just you wait!
konjunktionom blott if onlybara du gör vad jag säger provided you do what I say
ljugsubstvard.det är bara ljug it's just a pack of lies
inbillningsubstimaginationdet är bara inbillning it's only your (his etc.) imagination
geschäftsubstshady businessdet är bara geschäft it's just a racket
tidsfrågasubstdet är bara en tidsfråga it's only a matter of time
önskedrömsubstdreamdet är bara en önskedröm it's just a pipedream
fattasverbbe wanting, be lacking; saknas be missing; behövas be neededdet fattas 100 kronor i kassan there is 100 kronor missing in the cashboxklockan fattas tio minuter i sex it's ten minutes to sixdet fattas (fattades) bara, att jag skulle gå dit! I wouldn't dream of going there!det fattas bara! el. det skulle bara fattas annat! I should jolly well think so!
2 pronomenfewbara några only a fewinte så quite a fewnågra a fewytterst very few
ståplatssubstståplatser utrymme standing roomståplats på idrottsanläggning in the standing-room sectiondet finns bara ståplatser kvar there are only standing-room tickets left
hycklaverbhyckla vänskap make a show of friendship, sham friendshiphyckla ngt pretend sthbe hypocritical <inför, för to>hon bara hycklar she is just being hypocritical
© NE Nationalencyklopedin AB