Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 barsubstcocktailbar etc. bar; matställe snack bar, cafeteria
1 baradjektivbare, nakedstå på bar backe be pennilessta ngn på bar gärning catch sb red-handedunder bar himmel under the open sky
bardisksubstbar, bar counter
skivstångsubstbar-bell
guldtackasubstgold bar
ribbasubstvid höjdhopp bar; fotb. etc. crossbar, bar
barserveringsubstcafeteria, snack bar
skranksubstrailing, barrier; vid domstol bar
streckkodsubstpå varor bar code
chokladkakasubstkaka choklad bar of chocolate
© NE Nationalencyklopedin AB