Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bandsubstremsa, knytband band; smalt el. i bandspelare tape; prydnadsband ribbonlöpande band conveyor belt, assembly linehan skriver romaner på löpande band he writes one novel after the othernågot som förenar bond, tielägga band på sig check oneself, restrain oneselfbokband binding; volym volumetrupp, följe band, gang; jazzband etc. band
gummisnoddsubstelastic band, rubber band
gummibandsubstrubber band, elastic band
sorgbandsubstmourning band
blåsorkestersubstbrass band
dansbandsubstdance band
linningsubstband
jazzbandsubstjazz band
mässingsorkestersubstbrass band
dansorkestersubstdance band
© NE Nationalencyklopedin AB