Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

banansubstantiv~en, ~erbanana
stocksubstantiv~en, ~arstam log; friare blocksova som en stock sleep like a log (top)bot.:banan~ stem; vin~ vinegevärs~ stockse aktiestock, orderstock
juridiskadjektiv~tallm. legal, juridical; avseende rättsvetenskap jurisprudentialslå in på den juridiska banan go in for a legal careerjuridisk examen grad law degreejuridisk fakultet faculty of lawjuridisk hjälp legal assistancejuridiskt ombud legal representativejuridisk person mots. till fysisk juridical (juristic[al], artificial) personjuridiskt utskott judicial committee
mättadjektiv= (attr.)…who has had enough to eat; vard. full [up] endast pred.jag är mätt I have had enough [to eat]; vard. I'm full [up]äta sig (bli) mätt have enough to eat, satisfy one's appetitejag blir inte mätt av (på) en banan …doesn't fill me [up]han kunde inte se sig mätt på det he never tired of looking at it, he couldn't take his eyes off itmättintryck sated (satiated) with…
© NE Nationalencyklopedin AB