Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ballongsubstballoon
stickasubstflisa splinter; pinne stickfå en sticka i fingret get a splinter in one's fingerstickning knitting-needle
verbprick; om t.ex. bi sting; om mygga bite; köra el. stöta sticksticka hål i (på) prick a hole, prick holes in; t.ex. ballong puncturesticka en kniv i ngn stick a knife into sbsticka en nål i ngt stick a needle into sthsticka sig i fingret prick one's finger < with>stoppa put, stick; 'köra' thrusttextil. knitröken sticker i näsan på mig the smoke makes my nose smartsolen sticker i ögonen the sun blazes into your eyesvard.stick! push off!, scram!jag sticker I'm offjag måste sticka I must be offsticka hem pop home, nip home
verb och partikelverbsticka emellan med ett par ordput in a few wordssticka framstick outsticka ihjäl ngnsticka ned ngn stab sb to deathsticka uppskjuta upp el. synas stick up, stick out; om växt shoot upvara uppnosig be cheeky
släppaverbsläppa ngt leave hold of sth, let go of sthsläppa ngn let sb go; släppa lös let sb loose; frige set sb free, release sbsläpp mig! let me go!släpp min hand! let go of my hand!släppa hundarna på ngn set the dogs on sbom t.ex. färg come off; om t.ex. värk pass offsläppa sig fjärta break wind
verb och partikelverbsläppa fram (förbi) ngn (ngt)let sb (sth) passsläppa ifrån sigsläppa ifrån sig ngt let sth go; avhända sig part with sthavstå från give upsläppa igenom ngtlet sth throughsläppa in ngn i ngtlet sb into sth, admit sb into sthsläppa in luft let in airsläppa lös ngnt.ex. fånge set sb free, release sb; koppla lös unleashsläppa lös djur turn animals loosesläppa påvatten el. ström turn onsläppa uppt.ex. ballong send upsläppa upp kopplingen i bil let in the clutchsläppa utsläppa ut ngn (ngt) let sb (sth) out <ur of>olja el. föroreningar discharge; fånge release
© NE Nationalencyklopedin AB