Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

balkongsubstantiv~en, ~erbalcony äv. på bio
altansubstantiv~en, ~erterrace; på tak roof terrace; balkong balcony
räckesubstantiv~t, ~npå t.ex. balkong rail; på trappa (inomhus) banisters (pl.), (utomhus) railing[s (pl.)]
© NE Nationalencyklopedin AB