Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

balksubstantiv~en, ~arbjälke:trä~ beam; järn~ o.d. girderjur. section, code, act
omintetgöratransitivt verb-gjorde, -gjortplaner el. förhoppningar o.d. frustrate, thwart; planer äv. balk, foilplanerna omintetgjordes äv. …were brought to nothing
bjälkesubstantiv~n, bjälkarbeam; större balk, baulk; bär~ girder; tvär~ joist; taksparre rafter; tekn. äv. square timberinte se bjälken i sitt eget öga …the beam in one's own eye
järnsubstantiv~et, =iron äv. med. el. bildl. el. om skjutvapen el. golfklubborge järnet vard.:ge full gas step on the gas (juice), step on it samtliga äv. bildl.; bildl. äv. give it all you've (we've etc.) got, sock it to 'emha [för] många järn i elden have got [too] many irons in the fireta sig ett järn en sup, vard. have a drink, take a drambalk av järn äv. iron…
© NE Nationalencyklopedin AB