Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

balanssubstantiv~en, ~erjämvikt balance, equilibriumhålla (tappa) balansen keep (lose) one's balancefå ngn ur balans throw sb off [his] balancevara ur balans psykologiskt be unbalancedtekn. balance [beam], beam; i ur balancehand., saldo balance (jfr saldo)
nykterhetsubstantiv~enavhållsamhet från alkohol sobriety, soberness, temperancesans och förståndighet sobriety, sober-mindedness; balans level-mindedness
upprivenadjektiv-rivet, -rivnaom person el. ur balans shaken, …in a very nervous stateuppriven av sorg broken down with…
störatransitivt verb och intransitivt verbstörde, störtallm. disturb; avbryta interrupt; fördärva spoil, mar; om t.ex. ordning el. balans äv. disruptstöra ngn äv. intrude on sbförlåt att jag stör excuse me for (excuse my) disturbing youfår jag störa ett ögonblick? could you spare me a minute?låt inte mig störa! don't let me disturb you!, don't mind me!inte så [att] det stör inte så mycket att det gör något nothing worth mentioning; inte alls not so that you'd noticetanken på…störde honom …bothered himpsykiskt (känslomässigt) störd mentally (emotionally) disturbed (deranged)radio. interfere; med störningssändare jam
© NE Nationalencyklopedin AB