Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bakslagsubstantiv~et, =tillbakagång el. motgång reverse, setback; personligt äv. rebuffbiol. reversion, throwback, atavismi motor backfire
avbräcksubstantiv~et, =motgång el. bakslag setback; ekonomisk [financial] losslida avbräck suffer a setback (a loss)vålla…avbräck be detrimental to…
motgångsubstantiv~en, ~aradversity, misfortune, bad luck (endast sg.)bakslag reverse, setback; mil. checkta motgångar med ett leende meet misfortunes with a smilei med- och motgång for better and for worse, in prosperity and adversity
smällsubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasknall:av dörr o.d. bang, slam; av piska o.d. crack; av kork pop; vid kollision smash; vid explosion detonation~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasslag:med handen smack, slap; lättare rap; med piska lash; stöt blow, knock, bang~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvard., bakslag blow, setbackåka på en smäll vard. get it in the eye~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassmisk smacking, spankingsmäll på fingrarna (stjärten) get a rap over the knuckles (a smack on one's bottom)vara på smällen sl. be knocked up, be up the spout, have a bun in the oven
© NE Nationalencyklopedin AB