Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bakompreposition och adverbbehindjag undrar vad som ligger bakom I wonder what is at the bottom of it
lycktadjektivbakom lyckta dörrar behind closed doors
innanförprepositioninside, within; bakom t.ex. disken behind
flötesubstfloatbakom flötet vard. stupid, daft
kulisssubstteat., vägg flat; sättstycke set piece, frontbakom kulisserna behind the scenesi kulissen (kulisserna) in the wings
3 ledsubstlänk link; stadium stagemil. el. gymn.:, personer bakom varandra file; rad line, rowsluta leden close ranks äv. i betydelsen 'hålla ihop'släktled generation
1 bomsubststång bar; järnv. level-crossing gate; amer. grade-crossing gate; gymn. horizontal barhamna (sitta) bakom lås och bom be under lock and key
torradjektivdry; om jord parchedhon är inte torr bakom öronen she is wet behind the ears, she is very greenha sitt på det torra be comfortably offtråkig dull, boring
däradverbtheredär bakom mig there behind medär i huset in that househan där that fellowdär ser du! there you are!det var där som jag mötte henne that was where I met her
ryggsubstbackvända ngn ryggen föraktfullt turn one's back on sbgå bakom ryggen på ngn do things behind sb's backha ont i ryggen have a backachehålla ngn om ryggen support sb, back sb up
© NE Nationalencyklopedin AB