Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

badkarsubstbathtub, bath
inbyggdadjektivom högtalare, badkar built-in
karsubsttub; större vatbadkar bath tub, bath
badsubstbadning el. i badkar bath; utebad batheta ett varmt bad el. ta sig ett varmt bad have a hot bathhärliga bad splendid bathing (sing.)
badaverbi badkar have a bath; amer. take a bathbada ett barn bath a child; amer. bathe a childi t.ex. sjö bathegå och bada go bathing, go for a swim
stigaverb step, walkhöja sig rise, go up; om flygplan climböka el. växa rise, growbrödet har stigit i pris bread has gone up in price
verb och partikelverbstiga avgå av get offjag vill stiga av bli avsläppt vid… I want to be put down at…stiga framstep forwardstiga inget instiga in i bilen get into the carstiga in i rummet enter the roomstig in! vid knackning come in!stiga ned (ner)step down, descendstiga påi rummet entertåg, buss etc. get on; cykel get on, mountstiga undanstep out of the waystiga uppget up; kliva upp get out <urt.ex. ett badkarskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>stiga upp i en vagn get intostiga upp på en stege get up on, mount
© NE Nationalencyklopedin AB