Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

badsubstbadning el. i badkar bath; utebad batheta ett varmt bad el. ta sig ett varmt bad have a hot bathhärliga bad splendid bathing (sing.)
mardrömsubstnightmare, bad dream
skapligadjektivtolerable, not bad
odörsubstbad smell, nasty smell
oskicksubstovana bad habit; ofog nuisance
andedräktsubstbreathdålig andedräkt bad breath
missämjasubstdissension, discord, bad feeling
maximaladjektivmaximummaximal otur the maximum of bad luck, real bad luck
otursubstbad luckha otur be unlucky
oävenadjektivinte oäven fairly good, not bad
© NE Nationalencyklopedin AB