Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

babysubstbaby
spädbarnsubstinfant, baby
barnmatsubstbaby food
hoppgungasubstbaby jumper; för småbarn bungee baby bouncer
barnvaktsubstbaby-sittersitta barnvakt baby-sit
blöjbyxorsubst plbaby pants
paraplyvagnsubstbuggy, baby buggy
barnvagnsubstpram; amer. baby carriage
gungselesubstför småbarn Baby Bouncer®
liggvagnsubstjärnv. couchettebarnvagn pram; amer. baby carriage
© NE Nationalencyklopedin AB