Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bötersubst plfine (sing.)döma ngn till 800 kronors böter fine sb 800 kronor, impose a fine of 800 kronor on sbhan slapp undan med böter he was let off with a fine
lågadjektivlowlåga böter a small fine
drygadjektivsom räcker länge lasting; väl tilltagen ample; rågad heapeddryga böter a heavy fine (sing.)en dryg timme a good hour, a full hourdet här kaffet är drygt this coffee goes a long wayom person:mallig stuck-up
dömaverbjudge <av, efter by, from>; i brottmål sentence, condemnatt döma av… judging from, judging byav allt att döma to all appearancesdöma ngn till 500 kronors böter fine sb 500 kronordöma ngn till döden sentence sb to deathplanen är dömd att misslyckas the scheme is doomed to failuresport. act as judge; i tennis etc. umpire; fotb. el. boxn. refereedomaren dömde frispark the referee awarded a free kick
© NE Nationalencyklopedin AB