Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bötersubstantiv i pluralfine (sg.)döma ngn till 500 kronors böter fine sb 500 kronor
utdömatransitivt verb-dömde, -dömtstraff impose; sport., t.ex. frispark awardutdöma böter impose a fine [on sb]
lindratransitivt verb~de, ~tnöd el. fattigdom relieve; verka lugnande [på] soothe; tillfälligt palliatestraffet lindrades till böter …was reduced to a finelindrande medel sg. palliative
äventyrsubstantiv~et, =allm. adventure; missöde misadventure, mishapge sig ut på äventyr go [out] in search of adventurekärleksaffär love affair, romancevågsamt företag hazardous venture (enterprise)jur.vid äventyr att (+ inf.) at the risk of + ing-formvid äventyr av böter under penalty of a fine (resp. fines)till äventyrs perchance, peradventure
dagsbot~en, -böter och dagsbötersubstantiv i pluralfine (sg.) [proportional to one's daily income]han dömdes till dagsböter (10 dagsböter à 500 kronor) ung. he was sentenced to pay a fine (a fine of 10 times 500 kronor, vanl. a fine of 5,000 kronor)
straffsubstantiv~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaspåföljd allm. punishment; jur.:vite penalty; böter fine; dom sentenceett strängt straff a severe punishment; genom dom a severe (alltför strängt harsh) sentencelagens strängaste straff the maximum penaltytidsbestämt straff fixed term [of imprisonment]avtjäna ett straff serve a sentence, serve (do) timefå sitt straff be punishedgå fri från straff escape punishmentsom straff as a (by way of) punishment~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassport. penalty; jfr äv. straffspark~en, ~ar el. =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaskortsp. penalty
drygadjektiv~tom sak: a) som förslår lasting, economical [in use] b) väl tilltagen liberal, ample; stor large; rågad heaped c) betungande heavy; mödosam hard, heavy; tröttande wearyett drygt arbete a hard (heavy) task, a tough jobdryga böter a heavy fine (sg.)det är en dryg kilometer dit it is just over (quite) a kilometre thereen dryg kopp [mjöl] a large cupful [of flour]en dryg timme just over an hour, a good (full) hourom person:högfärdig, inbilsk overbearing, high-and-mighty, proud; 'viktig' self-important
dömatransitivt verb och intransitivt verbdömde, dömtallm. judge <av (efter) by (from)>; speciellt i brottmål sentence, condemndöm själv! judge for yourselfjag dömer honom inte bildl. I do not set myself up in judgement of himatt döma av… el. av…att döma judging (to judge) from (by)…av (efter) allt att döma to all (judging by) appearances, as far as can be judgeddöm om min förvåning när… judge of (imagine) my surprise when…döma ngn till [5 000 kronors] böter fine sb [5,000 kronor]döma ngn skyldig [till…] convict sb (find sb guilty) [of…]staden är dömd till undergång the town is doomed to destructionplanen är dömd att misslyckas the scheme is doomed to failure
sport.:allmän idrott, kapplöpning m.m. act as judge; tennis m.m. umpire; fotb. el. boxn. refereedöma bort disallowdöma frispark (straffspark) award a free kick (a penalty [kick])
2 hög (jfr högre, högst)adjektiv~tallm. high; högt liggande äv. elevated; lång el. t.ex. om skorsten el. byggnad el. träd tall; stor:t.ex. om belopp large; t.ex. om straff el. böter heavy; t.ex. om anspråk great; högt uppsatt el. om personel.rang eminent, exaltedhöga berg high (lofty) mountainshöga betyg high marks (amer. grades)hög byggnad high (tall) buildinghögt gräs long grasshöga hopp simn. high diving (sg.)höga ideal high idealshög luft clear airhög officer high-ranking officeri egen hög person, se under personhöga priser high priceshöga skatter high taxeshöga stövlar high[-legged] bootshan har höga tankar om… he thinks a lot (highly) of…, he has a high opinion of…det är hög tid [att jag går] it is high time [I went (for me to go)]vid hög ålder at an advanced (a great) ageom ljud:högljudd loud; högt på tonskalan high; gäll high-pitchedhöga C mus. top Cmed hög röst in a loud voicesl., narkotikapåverkad high, spaced-out, stoned
© NE Nationalencyklopedin AB