Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

börjaverbbegin, startdet börjar bli mörkt it is getting darkhon började gråta she began crying, she started crying, she began (started) to crytill att börja med to begin with, to start with, at firstbörja om begin (start) all over again
skönjaverburskilja discern; börja se begin to see
inträdaverbinträffa set in; börja commence, begin; uppstå arise
inledaverbbörja begin; t.ex. debatt, samtal open
morgonluftsubstmorning airvädra morgonluft el. börja vädra morgonluft begin to see one's chance
rykaverbsmokedet ryker ur skorstenen the chimney is smokingryka ihop fly at each other; börja slåss come to blowsdär rök min sista hundralapp there goes my last hundred kronor
kulasubstball; gevärskula bullet; av papper etc. pellet; leksak marblespela kula play marblessport.stöta kula put the shotbörja på ny kula start afreshav glass scoop
galenadjektivmad <i about>, crazy <i about>det är så att man kan bli galen it's enough to drive you madfelaktig wrongbörja i galen ände begin at the wrong end, go the wrong way about it
frånprepositionfrombort från el. ned från offfrån och med fr.o.m. den 1 maj as from May 1stfrån och med den dagen from that very dayfrån och med nu from now onfrån och med sid. 10 from page 10 onbörja från början begin at the beginningfrån bordet leave the tableA. från Stockholm A. of Stockholm
klaradjektivclear; om t.ex. färg, solsken bright; tydlig plain; märkbar distinctklart för sig hur… realize how…ha klart för sig vad… be clear about…, be clear as to what…komma (vara) på det klara med ngt realize sthfärdig readyklara, färdiga, gå! ready, steady, go!det är klartfixat nu it's OK nowär du klar a) att börja are you ready? b) färdig have you finished?
© NE Nationalencyklopedin AB