Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bördsubstantiv~enbirth; härkomst äv. descent, ancestry, lineageav [ädel] börd of noble descent (lineage)till börden by birth
adligadjektiv~tnoble; av adlig börd …of noble birthadligt namn aristocratic (noble) name
härkomstsubstantiv~enbörd extraction, birth, parentage; härstamning descent, lineage; ursprung originav utländsk härkomst of foreign extraction
1 ringaadjektivoböjl.liten small, slight; obetydlig trifling, insignificant, inconsiderableett ringa antal a small numberav ringa börd of humble (lowly) birthringa förseelse slight (trivial) offenceav ringa intresse of little interestringa tröst poor consolationav ringa värde of small value
ädeladjektiv~t, ädlaallm. noble; av ~ ras thoroughbred; om metall el. träslag el. stenar precious; ädelmodig generous; upphöjd lofty, sublimeav ädel börd of noble birthhans ädlare känslor his finer feelingsett ädelt vin a noble (splendid) wine, a wine of breeding
äktaadjektivoböjl.mots. falsk: genuine; autentisk authentic; om konstverk äv. original…; om t.ex. porslin el. silver el. stenar real; ren el. om t.ex. guld pure, solid; sann el. verklig el. om t.ex. poet el. vänskap true; sannskyldig el. om t.ex. skojare veritabledet här är äkta vara this is the real thing (vard. kosher, the real McCoy)om börd el. äktenskapäkta börd åld. legitimate birthäkta hälft vard. better halfäkta maka (make) [högtidl. wedded (lawful)] wife (husband)äkta makar husband (man) and wife, married peopleäkta par [married] couple, husband and wifedet äkta ståndet the married stateadverbgenuinelyäkta svenskt! how very Swedish!det låter äkta it sounds genuine, it rings truetransitivt verb~de, ~thögtidl. wed, espouse
© NE Nationalencyklopedin AB