Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

böra (borde bort)hjälpverbought to, shouldman bör inte prata med munnen full you should not talk with your mouth full, you ought not to talk with your mouth fulldet borde vi ha gjort we ought to have done that, we should have done itsom uttryck för förmodanhon bör (borde) vara 17 år she must be 17han bör vara framme nu he should be there by now
bordeimperf. av böra
1 bortperf. p. av böra
© NE Nationalencyklopedin AB