Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

böjligadjektiv~tom sak flexible, pliantom röst flexiblesmidig pliable, supple
böjlighetsubstantiv~enflexibility, pliancy, suppleness; jfr böjlig
smidigadjektiv~tböjlig el. spänstig flexible; om t.ex. system äv. elastic; om t.ex. lemmar supple; om material pliable, pliant; vig el. rörlig lithe; mjuk:om t.ex. övergång el. ngns sätt smooth and easy; anpasslig el. om person adaptableett smidigt sätt att resa an easy way to…
vekadjektiv~tböjlig pliant, pliable, yielding alla äv. bildl.; svag weak, feeble; mjuk, lättrörd soft; känslig gentle, tenderett vekt hjärta a soft (tender, gentle) heartveka livet, se livbli vek om hjärtat feel one's heart soften, grow tendergöra vek soften
mjukadjektiv~ticke hård:allm. soft; t.ex. om anslag el. handlag el. sätt el. kontur gentle; icke stel:böjlig limp, supple; smidig lithe, lissom, limbermjuksom en vidja (katt) lissom (lithe)…mjuk och behaglig till sitt väsen gentle <mot to[wards]>mjuka rörelser graceful (lithe) movementsgöra vattnet mjukt soften…göra ngn mjuk foglig soften…upvara mjuk i kroppen have supple limbs, be lithe
© NE Nationalencyklopedin AB