Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

böjelsesubstantiv~n, ~rinclination <för for>; benägenhet el. håg äv. tendency <för to, towards>; tycke el. kärlek äv. fancy, liking, affectionperversa böjelser perverted inclinations
begivenhetsubstantiv~en, ~erböjelse addictedness < to>; förkärlek fondness < for>stor händelse event
dragningsubstantiv~en, ~arlotteri~ drawattraktion attraction, drawing <till towards>; böjelse äv. inclination <till for>nyansen dragning åt blått a tinge of bluegenomgång general run-through
svaghetsubstantiv~en, ~eregenskap el. allm. weakness; kraftlöshet äv. feebleness, debility; svag hälsa delicate constitution, frailty; brist el. fel shortcoming, failing; svag sida äv. weak point (spot), foible; böjelse weakness <för for>; indulgence <för in>
benägenhetsubstantiv~enböjelse inclination <för to>; disposition <för to[wards]>; begivenhet el. ovana propensity <för to; att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. for + ing-form>; villighet readiness, willingness <för to>ha en benägenhet att tänka illa om andra have a tendency to…
lustsubstantiv~enböjelse el. håg inclination; benägenhet bent, disposition; drift t.ex. skapar~ urge; åstundan el. åtrå desire; smak fancy, liking; nöje el. behag delight, pleasure; glädje joynär lusten faller på för honom when he is in the mood, when the fancy takes himgöra vad man har lust till …what one feels like [doing][inte] ha lust att (+ inf.) [not] feel like + ing-form (feel inclined to + inf.)jag har ingen lust [till det] I don't feel like itjag har god lust att (+ inf.) I have a good mind to + inf.tappa lusten för ngt go off sth, not fancy sth any longer
driftsubstantiv~en, ~erbegär el. böjelse urge, instinct, impulse, promptinglägre drifter baser instinctsverksamhet operation, working; igånghållande running; skötsel managementkontinuerlig drift continuous working, working all round the clockstoppa (inställa) driften stop productioni drift in operation (service), at work, going, runningta i drift put into operation (service), start runningvara billig i drift be economical; om t.ex. bil äv. be cheap to run; skämts., om t.ex. familjemedlem not cost much to keepur drift out of operation (service), not working (running)råka (komma) på drift get adriftvara på drift om båt be adriftden (han) är på driftförsvunnen någonstans it (he) is knocking about somewhere
© NE Nationalencyklopedin AB