Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

böjaverbkröka bend; bågformigt curvegram. inflect; böja verb conjugateböja sig bend down; om saker, krökas bendböja sig över ngn bend over sbböja sig ut genom fönstret lean out of the window
sviktaverbböja sig bend; vackla totter; gunga shakeom t.ex. tro waver; om t.ex. krafter, motstånd give way, yieldmed aldrig svikta engergi with never-failing energy
vikasubstge vika a) give way <för to>, give in <för to>, yield <för to> b) falla ihop collapse
verbfoldreserveravika en kväll för fester etc. set aside an eveningvika en plats reserve a seatvika om hörnet turn the cornervika sig böja sig bendvika sig dubbel av skratt, smärta double up with; ge vika yield <för to>, give way <för to>, give in <för to>benen vek sig under henne her legs gave way under her
verb och partikelverbvika avturn off <från vägen from the road>vika ihopfold upvika in påturn into, turn downvika undangive way <för to>
© NE Nationalencyklopedin AB