Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bågesubstantiv~n, bågarkroklinje curve; matem. el. elektr. arc; mus.:legato~ slur; pil~ bow; byggn. arch; glasögon~ frame; krocket~ hoop; vard., motorcykel motorbikespänna bågen draw one's (bend the) bowspänna bågen för högt bildl. aim too high; kräva för mycket make exaggerated demandsgå i en vid båge make a wide sweep
valvsubstantiv~et, =allm. vault; ~båge archslå ett valv över… cover…with a vault
krokigadjektiv~tcrooked; i båge curved; böjd bentkrokigadeformerade fingrar gnarled fingerskrokig näsa hooked nosekrokig väg curved (winding) road
beskrivatransitivt verb-skrev, -skrivitdescribe; skildra äv. depictutförligt beskriva äv. go into detail about…låter sig inte beskrivas …cannot be described (is indescribable)röra sig i describe <en båge (cirkel) a curve (circle)>
1 krökatransitivt verb och intransitivt verbkrökte, kröktbend; i båge äv. curvekröka [på] t.ex. armen el. fingret crook, hook; t.ex. ryggen bendkröka rygg bildl. el. om person cringe, kowtow <för to>intransitivt verb och reflexivt verbkrökte, krökt~ [sig] a) allm. bend; om väg o.d. äv. curve b) bågna el. slå sig bend, get bent; bli krokig get crooked
svängatransitivt verbsvängde, svängtsätta i hastig kretsrörelse swing; vifta med wave; vända turn; [som] på en tapp swivelintransitivt verbsvängde, svängtfram och tillbaka swing [to and fro]; svaja sway; fys., som en pendel oscillate; vibrera vibratesvänga med armarna swing one's armssvänga på höfterna sway one's hipsgöra en sväng (vändning) turn; i båge swing, curve, sweep; [som] på en tapp swivel; om vind changesvänga om hörnet turn the cornersvänga åt höger med fordon turn right, make a right turnopinionen har svängt public opinion has shifted (veered, swung round)reflexivt verbsvängde, svängt~ sig a) komma med undanflykter shuffle, prevaricate b)svänga sig med latinska citat lard one's speech with…, flaunt…
partikelverbsvänga avsvänga av åt vänster turn off to the leftsvänga av från vägen turn off…svänga ihopt.ex. en måltid knock up; historia o.d. knock offsvänga insvänga in på en gata turn (swing) into…svänga runtturn (swing) round; hastigt spin roundsvänga ut
© NE Nationalencyklopedin AB