Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bådapronomenbothbåda två är… both are…, both of them are…båda bröderna both brothersbåda delarna bothde båda andra the other twovi båda är… we two are…vi är båda… we are both…
bäggepronomense båda
besegraverbdefeat, beat båda äv. sport.; erövra conquer
2 tvåräkneordtwobåda två bothtvå gånger twice; se femför ex. o. fem-för sammansättningar
© NE Nationalencyklopedin AB