Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bärsubstberryför ätbara bär används vanligen namnet på resp. bär
hjortronsubstbär cloudberry
marmeladsubstav citrusfrukter marmalade; av bär etc. jam
rensaverbclean; bär pickrensa luften clear the airrensa ogräs weed
verb och partikelverbrensa bortremoverensa utweed out
bäraverbcarry; vara klädd i wearbära frukt bear fruitbära ett namn bear a namebära uniform wear a uniforminte brista el. hållaisen bär inte the ice won't take your (my) weightbära sig löna sig payföretaget bär sig the business pays its way
verb och partikelverbbära hemcarry home, bring home, take homebära på sigcarry aboutbära undanremovebära utcarry out, bring out, take outbära ut post deliver the postbära sig åtbete sig behavegå till väga set about ithur bär man sig åt för att göra det? how does one set about doing it?hur jag än bär mig åt whatever I do
skyldigadjektivsom bär skuld guilty <till of>göra sig skyldig till ett brott commit a crimeden skyldige the guilty person, the culpritvara (bli) skyldig ngn en förklaring owe sb an explanationvara (bli) skyldig ngn pengar owe sb moneyvad är (blir) jag skyldig? what do I owe you?förpliktad bound, obliged
© NE Nationalencyklopedin AB