Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bsubstmusik.ton B flatsänkningstecken flat
B-filmsubstB movie, B-film
B-lagsubstspec. sport. B-team
B-postsubstsecond-class mail
hsubstmusik. B
såvälkonjunktionsåväl A som B A as well as B, both A and B
2 hisssubstmusik. B sharp
korkaverbcorkkorka igen (till) a) flaska cork b) trafik jam, blockkorka upp uncork
tvekansubsthesitation, indecision; tvivel doubtutan tvekan a) without hesitation b) utan tvivel without doubt
middagstidsubstvid middagstid a) at dinner-time b) vid 12-tiden at noon
© NE Nationalencyklopedin AB