Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bsubstantivb:et, b:n el. bbokstav butt.bi:mus. a) ton B flat b) sänkningstecken flat
B-dursubstantivoböjl.mus. B flat major
b-mollsubstantivoböjl.mus. B flat minor
B-vitaminsubstantiv~et el. ~en, ~ervitamin B
B-språksubstantiv~et, =skol. second foreign language
B-lagsubstantiv~et, =sport. reserve (second) team; bildl.el.neds. äv. second-raters (pl.)
B-skattsubstantiv~en, ~ertax not deducted from income at source
H-dursubstantivoböjl.mus. B major
2 hisssubstantiv~et, =mus. B sharp
h-mollsubstantivoböjl.mus. B minor
© NE Nationalencyklopedin AB