Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 axelsubstgeogr. el. polit. axispl. axeshjulaxel axle; i maskin shaft
2 axelsubstskuldra shoulderrycka på axlarna shrug one's shouldersse ngn över axeln look down on sb
framaxelsubstbil. front axel
snurrasubstleksak topvindsnurra windmill
verbspin, twirl; kring axel turn <omkring on>; rotate, revolveallting snurrar runt för mig my head is in a whirl
vändaverbturn; vända om, vända tillbaka turn back; återvända returnvänd! el. var god vänd (förk.v.g.v.) please turn overförk.PTOvända bilen turn the car round, reverse the carvända om hörnet round the corner, turn the cornervända på bladet (sidan) turn the page, turn over the pagevända på sig turn roundvända på steken se på t.ex. ett problem på ett nytt sätt look at it the other way roundvända sig turn; kring en axel turn, revolve; om vind shift, veerlyckan vände sig his (her etc) luck changedvända sig i sängen turn over in the bed, turn in one's bedvända sig till ngn a) vända sig om mot ngn turn to sb, turn towards sb b) rikta sig till ngn address sb c) för att få ngt apply to sbinte veta vart man ska vända sig not know where to turn; till vem not know to whom to turn
verb och partikelverbvända omtillbaka turn back; återvända returnvända sig omturn, turn roundvända upp och ned på ngtturn sth upside-downvända ut och in på ngtvränga turn sth inside out
© NE Nationalencyklopedin AB