Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avvisandesubstantiv~t, ~nturning away osv.; jfr avvisa; rejection; repudiation; repulse; dismissaladjektivoböjl.negative; unsympathetic, discouragingställa sig avvisande till ngt adopt a negative attitude towards sthadverbnegatively osv.; jfr avvisandesvara avvisande på ngt reject (turn down, refuse) sth, answer sth in the negative
avståndstagandesubstantiv~t, ~ndissociation <från from>; avvisande repudiation; ogillande deprecation <fråni båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>
äschinterjektionoh!, ah!; avvisande äv. pooh!; tusan också bother!, dash it!äsch,det spelar ingen roll! oh well,…!äsch, [sjåpa dig inte]! get on with you!, come on!
avslagsubstantiv~et, =på förslag rejection < of>, rebuff; avvisande svar refusalhon fick avslag på sin ansökan her suggestion was turned downyrka avslag [på förslaget] move the rejection of the proposalvard.avslag på priset reduction of the pricemed., flytning discharge
© NE Nationalencyklopedin AB