Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avvisaverbavvisa ngn a) t.ex. flykting, åskådare turn sb away b) avfärda ngn put sb offt.ex. förslag reject; t.ex. beskyllning repudiate
avböjaverbavvisa decline, refuse
avfärdaverbavvisa dismiss, brush aside
underkännaverbogilla not approve of; avvisa rejectunderkänna ngn skol. fail sbmålet blev underkänt sport. the goal was disallowed
© NE Nationalencyklopedin AB