Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

avvaktandeadjektivoböjl.expectantinta en avvaktande hållning el. ställa sig avvaktande play a waiting game, adopt (pursue) a wait-and-see policy; vard. sit on the fence
reservationsubstantiv~en, ~erprotest protestreservationmed reservationförbehåll för prishöjningar allowing for…, subject to…avvaktande hållning reserve; jfr reserverad
väntansubstantivoböjl., enväntande waiting; förväntan expectation; orolig ~ el. spänning suspenseen lång väntan a long waitväntan blev inte lång there was not long to wait (a long wait)i väntan på… medan man väntar på while waiting for…; avvaktande awaiting…
© NE Nationalencyklopedin AB