Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avtrycksubstantiv~et, =avformning imprint, impression; avgjutning castta (göra) ett avtryck av take an impression ofomtryck reprint; avdrag proof, impression, print
prägelsubstantiv~n, präglaravtryck impression, impress äv. bildl.; på mynt samt bildl. stamp; drag el. anstrykning touch; karaktär characterge hemmet en personlig prägel …a personal touchsätta sin prägel leave (set) one's mark on
stämpelsubstantiv~n, stämplarverktyg stamp; gummi~ rubber stamp; för mynt dieavtryck stamp; på guld el. silver hallmark båda äv. bildl.; post~ postmark; på varor o.d. brand, mark; bildl.:etikett, beteckning label, stamp; status cachethan har fått en stämpel på sig som… he has been branded (labelled) as…
© NE Nationalencyklopedin AB