Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avståndsubstdistance; vid t.ex. målskjutning rangeta avstånd från dissociate oneself fromavstånd at a distance; i fjärran in the distance; från långt håll from a distance
stenkastsubstavstånd stone's throw
mellanrumsubstintervall intervalavstånd space; lucka gap
behörigadjektivkompetent qualifiedbehörigt avstånd at a safe distance
betryggandeadjektivtillfredsställande satisfactorybetryggande avstånd at a safe distance
försprångsubststart; avstånd leadförsprång före ngn get the start of sb
vederbörligadjektivdue, propervederbörligtsäkert avstånd at a safe distancemed vederbörligt tillstånd with due permission
längstadjektivlongest etc.; se långi det längsta as long as possible; in i det sista to the very last
adverbom rum furthest, farthest endast om avstånd; ända right; om tid longestlängst fram at the very front
längreadjektivlonger; etc., se lången längreganska lång promenad a longish walk, a rather long walkjag kan inte stanna någon längre tid I can't stay for very long
adverbom rum vanligen further, farther vanligen om avstånd; om tid longerdu älskar mig inte längre you don't love me any morelängre fram a) om avstånd further on b) om tid later on
långtadverbom avstånd far, a long way, a long distancelångt a) sträcka walk a long way b) i livet go fardet går för långt that is going too farhuset är långt ifrån färdigt the house is far from completedom tid longdet är långt till jul it is a long time to Christmasdet är inte långt till jul Christmas is not far off
© NE Nationalencyklopedin AB