Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avståverbavstå från a) give up <att gå going> b) avsäga sig renounce c) låta bli refrain from d) undvara dispense with
uppoffraverbsacrifice <för to>; avstå från give up, forgouppoffra sig sacrifice oneself <för for>
släppaverbsläppa ngt leave hold of sth, let go of sthsläppa ngn let sb go; släppa lös let sb loose; frige set sb free, release sbsläpp mig! let me go!släpp min hand! let go of my hand!släppa hundarna på ngn set the dogs on sbom t.ex. färg come off; om t.ex. värk pass offsläppa sig fjärta break wind
verb och partikelverbsläppa fram (förbi) ngn (ngt)let sb (sth) passsläppa ifrån sigsläppa ifrån sig ngt let sth go; avhända sig part with sthavstå från give upsläppa igenom ngtlet sth throughsläppa in ngn i ngtlet sb into sth, admit sb into sthsläppa in luft let in airsläppa lös ngnt.ex. fånge set sb free, release sb; koppla lös unleashsläppa lös djur turn animals loosesläppa påvatten el. ström turn onsläppa uppt.ex. ballong send upsläppa upp kopplingen i bil let in the clutchsläppa utsläppa ut ngn (ngt) let sb (sth) out <ur of>olja el. föroreningar discharge; fånge release
© NE Nationalencyklopedin AB